Oprócz usług związanych z opieką nad stronami internetowymi, świadczymy innowacyjne usługi telekomunikacyjne. Pomagamy firmom usprawnić komunikację oraz obniżyć koszty połączeń. Jedną z takich usług jest faks internetowy. Rozwiązanie to umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów emailem, bez konieczności zakupu urządzenia faksowego.

Przydatne usługi na temat usługi można znaleźć na stronie www.otofaks.pl.